h

Ramp Probo Koala noopt tot maatregelen

6 december 2006

Ramp Probo Koala noopt tot maatregelen

Volgens SP-raadslid Laurens Ivens blijkt uit het rapport naar de ramp met de Probo Koala in Ivoorkust duidelijk dat de Amsterdamse gemeentelijke diensten een grote fout hebben gemaakt. Ivens: "De Dienst Milieu heeft zich eerder laten leiden door financiëe overwegingen in plaats van goed fatsoen. Wethouder Marijke Vos heeft met dit rapport een stok in handen om haar dienst Milieu eens goed onder handen te nemen. Verbeteringen zijn hard nodig."

Laurens Ivens)

Het rapport toont aan dat de gemeentelijke diensten de gevaarlijke lading niet hadden mogen terugpompen in het schip. Ook kon de havenautoriteit er bij landelijke divisie Scheepvaart op aandringen dat het schip aan de ketting gelegd kon worden. Van deze mogelijkheden werd echter geen gebruik gemaakt. Volgens de SP moet de wethouder zich nu hard maken om in de toekomst dit te voorkomen en pleiten voor een compleet verbod op het uitvaren van scheepsafval uit onze haven.

De schuld voor de ramp in Ivoorkust ligt niet bij Amsterdam. Toch had deze ramp van hier uit voorkomen kunnen worden. Ivens: "Het zou goed zijn als de gemeente dit ook erkent en richting Ivoorkust haar medewerking toezegt bij de nazorg die daar nodig is. Daarnaast moet de gemeente haar eigen diensten nu eens opschonen en efficinter maken. Vol verwachting wacht ik op de voorstellen van de wethouder hiertoe." Er is nog een strafrechtelijk onderzoek gaande waarbij de schuldvraag aan bod komt.

U bent hier