h

Nieuwjaarsbijeenkomst SP Oud-Zuid

2 februari 2007

Nieuwjaarsbijeenkomst SP Oud-Zuid

Op 2 februari j.l. kon de kerngroep Oud-Zuid zo'n 35 leden verwelkomen op haar nieuwjaarsbijeenkomst in de ruimte van Platform De Levante aan de Hobbemastraat.

Na een welkomstwoord en introductie door voorzitter Tomas Wiewel volgde een vragenuurtje o.l.v. kerngroeplid Fred Gersteling met onze Tweede-Kamerleden Ewout Irrgang en Jasper van Dijk - beiden woonachtig in Oud-Zuid, waarin zij hun werk in de nieuwe SP-fractie aan de hand van voorbeelden inzichtelijk maakten, respectievelijk op het terrein van financin (Ewout) en onderwijs (Jasper). In de pauze en later op de avond kon iedereen, onder het genot van een drankje en een hapje, nader met hen kennismaken.

Na de pauze stonden de provinciale statenverkiezingen op 7 maart centraal. Carlien Boelhouwer, medewerker van de SP-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad en sinds 1999 Statenlid voor de SP, hield een onderhoudend praatje over het belang van de Provinciale Staten en wat zij voor de provincie (kunnen) betekenen. Omdat de verkiezingsfolder nog niet voorhanden was, ging zij uitgebreid in op de 7 speerpunten die de SP in het verkiezingsprogramma voor Noord-Holland heeft opgenomen. Verder benadrukte zij dat de statenverkiezingen niet alleen belangrijk zijn om de SP in Noord-Holland groter te maken maar ook om een grotere SP-vertegenwoordiging in de Eerste Kamer te krijgen.
Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vindt u op: www.noordholland.sp.nl

Tot slot werd door kerngroeplid Tommy Jansen de campagnestrategie besproken die gevolgd zal worden in de aanloop naar de provinciale verkiezingen. Het campagneteam van de afdeling Amsterdam stuurt op verzoek van het landelijk campagneteam alle afdelingen in Noord-Holland aan. Zo zullen 4 van de 7 speerpunten middels thema-acties provinciebreed extra aandacht krijgen, te weten: Bescherming landschap en cultuur (17 februari), Geen jongere tussen wal en schip (24 februari), Aantrekkelijk openbaar vervoer (2 maart) en Stimuleren klein ondernemerschap (6 maart).
Kijk op de Actiekalender voor de Amsterdamse campagne-activiteiten.

Uiteraard werden de leden ook nu weer van harte uitgenodigd zich aan te melden om te helpen met folderen en/of flyeren (waar door een aantal positief op werd gereageerd) en om eens een kerngroepvergadering bij te wonen. Het motto van de kerngroep luidt: SP Oud-Zuid, niet in de deelraad wel in de buurt en op de straat!

Na afloop bleven de aanwezige volksvertegenwoordigers en diverse leden nog geruime gezellig napraten, niet alleen over politiek. Er was muziek en de kerngroepleden draaiden gezamenlijk een gemproviseerde bardienst.

U bent hier