h

Ymere geeft toe in debat over Wittenkade

14 februari 2007

Ymere geeft toe in debat over Wittenkade

De heer Voskamp van Ymere moest aan het einde van het raadsdebat over de Wittenkade toezeggen dat hij met de architect zou bespreken of het mogelijk was dat bewoners ook konden kiezen na de renovatie uit 1 beuk (dat is 1 etagewoning) in plaats van alleen 1 1/2 beuk (dat is 1 1/2 etagewoning). Ook beloofde hij dat de nieuwe huren voor iedereen gelijk zou zijn voor dezelfde woningen.

De SP heeft renovatie van de Wittenkade op de agenda gezet van de raadsvergadering. Ymere onderhandelt ondertussen al meer dan 2 jaar met een bewonerscommissie.

Een paar leden van de bewonerscommissie vindt dat ze niet gehoord worden door Ymere. Ondertussen is er een tweede bewonerscommissie opgericht. Zij zijn wel van plan samen te gaan vergaderen.
Hun klachten zijn o.a.:
-Aan achterstallig onderhoud is bewust door Ymere jaren niets gedaan
-Lege woningen zijn gevuld met tijdelijke bewoners en kraakwacht.
-Een nieuwe huur die zo hoog wordt dat bewoners verplicht zijn te verhuizen.
-Bewoners moeten in hun eigen woning kunnen terugkeren en niet verplicht worden in een grotere woning te moeten gaan wonen.

De heer Voskamp zegt dat er een akkoord bereikt is met de bewonerscommissie over een Sociaal Plan. Een aantal bewoners in de zaal riepen echter dat ze nog met niets akkoord zijn gegaan. Voskamp: "Ymere wil investeren in de buurt maar dan moeten bewoners het er wel mee eens zijn".

Een door de SP ingediende motie is overgenomen door de raad. De leden van de deelraad moet per brief genformeerd worden door de wethouder over de peildatum alvorens er een vergunning aan Ymere afgegeven wordt.

U bent hier