h

Kerngroep Oud-Zuid eist spoeddebat over asbestschandaal

19 april 2007

Kerngroep Oud-Zuid eist spoeddebat over asbestschandaal

De SP-kerngroep in Amsterdam Oud-Zuid wil een spoeddebat van de stadsdeelraad over het 'asbestschandaal'.

In enkele honderden panden in Oud-West en Oud-Zuid bij verbouwing- en splitsing werkzaamheden asbestresten achtergebleven. Het betreft woningen van Diacra Holding en AB Vastgoed. SP vindt dat de betrokken eigenaars-bewoners zo snel mogelijk meer duidelijkheid dienen te krijgen. Daarom maant zij de deelraad per brief tot een spoeddebat. In dit debat moet duidelijk worden om hoeveel woningen het in Amsterdam Oud-Zuid (kan) gaan. En wat het stadsdeel heeft gedaan en gaat doen om

De asbestresten alsnog te laten verwijderen
De betrokken bewoners goed voor te lichten
Pro-actief de schoonmaak ter hand te nemen, zonder te wachten op een initiatief van bewoners
Alle kosten verbonden aan de verwijdering in rekening te brengen bij Diacra Holding, AB Vastgoed
Na te gaan welke voorzieningen van gemeentewege kunnen worden getroffen aan de panden die, in afwachting van een verbouwing, nog zijn verhuurd en waarvan niet kan worden verwacht dat gebreken zullen worden opgeknapt omdat de eigenaar 'vastzit'.
Beslag te leggen op de panden in bezit van Diacra Holding, AB Vastgoed, en hiermee gelieerde BV's, als onderpand voor de kosten van schoonmaak en voorzieningen van gemeentewege
De bestuurders en directie van Diacra Holding, AB Vastgoed en de hiermee gelieerde BV?'s onder de werking van de Wet Bibop te brengen
Voorstellen te doen hoe de handhaving van het stadsdeel kan worden verbeterd om in de toekomst dergelijke gevallen te kunnen voorkomen.

U bent hier