h

Een dijk van een monument

5 juni 2007

Een dijk van een monument

Vanaf 2002 volgt de SP Amsterdam Oud-Zuid de ontwikkelingen rondom het (voormalige) gemeentearchiefterrein aan de Amsteldijk. Sindsdien betwistte zij ook de financiele haalbaarheid van het oorspronkelijke plan ten aanzien van de huisvesting van 'creatieve industrie'. Het zou echter jaren duren voordat de ambtenarij tot dezelfde conclusie kwam en het plan moest aanpassen. En dat betekende kortweg: meer bouwen, en vraag niet hoe..
Het monumentale terrein - het voormalige gemeentehuis van Nieuwer-Amstel, het Asschercomplex + depots (en de nabijgelegen pittoreske arbeiderswoninkjes) - verdient beter. Daarom verspreidde SP Amsterdam Oud-Zuid in de directe omgeving 1.800 flyers, met de oproep om voor 12 juni zienswijzen bij stadsdeel Oud-Zuid in te dienen.

Aan de Amsteldijk ligt het terrein van het voormalige Gemeentearchief: een samenstel van monumenten, zoals het stadhuis van de voormalige gemeente Nieuwer-Amstel, het Asschercomplex en een aantal depots. Centraal ligt het Dora Tamanaplein.

In 2002 werd besloten dat het Gemeentearchief zou verhuizen naar de Vijzelstraat. Het gemeentebestuur zou 21 miljoen euro betalen voor het terrein. Dat betekende ook dat de nieuwe invulling van het terrein een vergelijkbaar bedrag moest gaan opleveren. Sinds kort blijkt dat de gemeente zich heeft verrekend. Het oorspronkelijke plan om er ontwerpbureaus te huisvesten blijkt in plaats van winst tot verlies te leiden. En dus moet er nu meer gebouwd gaan worden: aan de Tolstraat en de Rustenburgerstraat tot een hoogte van 25 meter en een ‘puist’ van 2 verdiepingen vr het monumentale Asschergebouw. Het Dora Tamanaplein wordt kleiner en minder zonnig en zal met de Amsteldijk verbonden worden via een smalle en dus onveilige steeg. Bovendien komen er twee nieuwe parkeergarages die mr verkeer aantrekken en het verkeersonveilige situaties creren (de Rustenburgerstraat bijvoorbeeld wordt tweerichtingsverkeer).

Kan het beter? Ja. Realiseer meer ruimte voor woningen ten koste van de beoogde ontwerpbureaus en wend de ruimte van de beoogde steeg aan ten behoeve van meer bouwvolume. Deze twee aanpassingen leveren meer geld op en daardoor kan de bouwhoogte omlaag.

Tot 12 juni 2007 kunt u reageren op zowel het ‘Concept Stedenbouwkundig Plan Archiefterrein’ als het ‘Voorontwerp Bestemmingsplan Archiefterrein’. Belangrijk is dat u vermeldt op welk(e) plan(nen) u reageert. Stuur uw reactie/zienswijze naar Stadsdeel Oud-Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam, t.a.v. afdeling Economie en Ruimte. Of per e-mail naar: stadsdeel@oudzuid.amsterdam.nl (stuur s.v.p. een afschrift naar amsterdamoudzuid@sp.nl; wij zijn zeer genteresseerd in uw mening!)

U kunt ook onderstaande SP-zienswijze versturen:
Aan: Stadsdeel Oud-Zuid, postbus 51160, 1007 ED Amsterdam, t.a.v. afd. Economie en Ruimte
Betreft: zienswijze op ‘Concept Stedenbouwkundig Plan Archiefterrein’ en ‘Voorontwerp BP Archiefterrein’

Houd het Dora Tamanaplein zonnig en aantrekkelijk voor kinderen
Bouw niet hoger dan 17,5 meter
Bouw geen ‘puist’ van twee verdiepingen vr het monumentale Asschergebouw
Plant meer bomen

Naam:

Adres:

Datum en handtekening:

U bent hier