h

Armoede bijeenkomst 20 september

13 september 2007

Armoede bijeenkomst 20 september

U bent van harte welkom op de bijeenkomst die SP Oud-Zuid 20 september organiseert over het armoedebeleid in Oud-Zuid. De bijeenkomst is een uitwisseling van kennis en opinies als opmaat tot verbetering in het beleid. Met name hoe kunnen we zorgen voor een groter bereik van de beschikbare middelen

Locatie De Levante,
Hobbemastraat 28
Aanvang 20:00

Voor deze uitwisseling zijn uitgenodigd:
Martin Vogelzang, clintenraad DWI Amsterdam
Inez Geling van het loket Zorg en Samenleven Oud-Zuid
Piet van Diepen, de voedselbank
Petra Snelders, gemeenteraadslid Oud-Zuid groenlinks

Voorafgaand aan deze bijeenkomst zijn een aantal interviews afgenomen met de Voedselbank, ANBO, Clintenraad DWI, Wijkpost voor ouderen (Puurzuid) en Thuiszorg.

De belangrijkste conclusies uit de interviews zijn:
- De voorzieningen bereiken veel mensen niet;
- Armoede neemt toe;
- Regelgeving is te ingewikkeld;
- Clinten ervaren een woud aan instellingen en loketten, er is behoefte aan een loket
- Instanties werken langs elkaar heen;
- Kwaliteit van ondersteuning en hoogte van de budgetten staan onder druk

Wij hopen van harte op uw komst.

Voor meer informatie
Geertruud Ottenhoff (06-14996286)
SP oudzuid

U bent hier