h

Markt feest JA, zorg markt NEE

17 september 2007

Markt feest JA, zorg markt NEE

Op 23 september viert Albert Cuyp feest. De SP Oud-Zuid is daar ook om mee te feesten. Maar ook om onze zorg te uiten over de vercommercialisering van de zorg, want de zorg is geen markt. Ontmoet ons en maak meteen gebruik van de mogelijkheid om uw handtekening hier tegen te zetten.

Door de nieuwe wet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aan te nemen heeft de regering de thuiszorg in de uitverkoop gedaan. Zowel de clinten als het personeel zijn hier de dupe van.

De kwaliteit van de zorg verslechtert door: de versnippering van de zorg (een persoon voor de verzorging (AWBZ), een persoon voor de huishouding (WMO)), clinten krijgen minder hulp (indicaties worden strenger) en de hulp die ze krijgen is minder op hun behoefte toegerust. Een schoonmaakbedrijf kan geen thuiszorg hulp vervangen, deze heeft namelijk ook een sociale taak. Ouderen met lichamelijke of psychische problemen zitten niet te wachten op een dweil maar op begrip en medeleven. Veel clinten verliezen hun vertrouwde hulp, die ze al jaren hebben, omdat andere instanties nu de hulp gaat bieden.

Gemeentes krijgen niet voldoende geld om de hulp in te kopen, want het budget is gebaseerd op 2005 en de vraag naar hulp is gestegen. Hierdoor moet er sowieso goedkoper gewerkt worden. Daarnaast is het gevaar dat bij aanbesteden (de gemeente vraagt instellingen om een prijs te zeggen waartegen zij denken dat ze het werk kunnen doen) gekozen gaat worden voor de goedkoopste instelling en niet de beste. De gemeente kan zich zo geld besparen.

Om goedkoper te kunnen werken worden veel ervaren krachten ontslagen, anderen moeten fors loon inleveren. Zij worden ontslagen en weer als goedkopere krachten (alphahulp) aan genomen om het zelfde werk te gaan doen.

Kortom hier moeten we iets tegen doen. Mensen die hulp nodig hebben, hebben recht op een goede fatsoenlijke zorg en mensen die deze hulp geven hebben recht op fatsoenlijk loon.

U bent hier