h

Amsterdam laat sociaal beleid links liggen

31 oktober 2007

Amsterdam laat sociaal beleid links liggen

SP-fractievoorzitter Remine Alberts heeft vandaag aangegeven onvoldoende sociaal beleid te zien van het college PvdA-GroenLinks. Bij de eerste bespreking van de begroting 2008 voor de gemeente Amsterdam kondigde Alberts aan dat de SP nog met constructieve voorstellen zal komen om van dit college een 'links' stadsbestuur te maken.

Remine Alberts)

De SP is blij dat dit college aandacht geeft aan armoedebestrijding, maar signaleert wel dat de allerarmsten door dit college geen lucht krijgen. De SP zou graag een uitbreiding van de kwijtscheldingsmogelijkheden willen zien. Daarnaast zet de SP in op werkgelegenheid in plaats van eindeloze re-integratieprojecten voor werkzoekenden.

Verder maakt de SP zich zorgen over het jongerenwerk. Er lijkt steeds meer ingezet te worden op het voorkomen van excessen onder de jeugd, terwijl het stedelijke jeugd- en jongerenwerk steeds verder afbreekt. Ook kunnen jongeren nergens met hun (hulp)vragen terecht. Daar wil de SP iets aan doen. Ook zal de SP voorstellen om de concirge op school terug te krijgen.

Alberts wees op het belang van het openbaar vervoer om Amsterdam bereikbaar en schoon te houden. "Het college neemt hiertoe wel enkele goede maatregelen. Maar zolang er onvoldoende geld voor openbaar vervoer is en de wegen almaar uitbreiden, is het dweilen met de kraan open." De komende maanden zullen de SP-raadsleden met voorstellen komen om het beleid van het college te verbeteren. Eind december wordt hierover gestemd.

U bent hier