h

Betrek bewoners bij stadsvernieuwing Nieuw-West

25 oktober 2007

Betrek bewoners bij stadsvernieuwing Nieuw-West

De bewoners in Nieuw-West moeten nu eindelijk centraal komen te staan bij de grootschalige vernieuwingsplannen. Via 'bewonersparticipatie' zou dit geregeld moeten worden. SP-raadslid Hans Bakker was hier kritisch over. "Kennelijk zijn deze plannen tot stand gekomen terwijl de bewoners niet centraal stonden. Nu in de eindfase mogen ze opeens meedenken met de corporaties. Zo werkt het natuurlijk niet."

Hans Bakker)

Bakker opende woensdag het debat over de stadsvernieuwing in Nieuw-West met een citaat van de directeur van de Algemene Woningbouw Vereniging: "Er is nog nooit leegstand in Nieuw-West geweest totdat de corporaties gingen vernieuwen." De SP wil altijd al dat inwoners ook mee kunnen beslissen over de toekomst van hun wijk. In praktijk blijken vaak de corporaties de koers te bepalen in plaats van de inwoners. In de vernieuwde opzet van de plannen moet dit nu anders gaan worden. De huidige bewoners moeten er ook wat aan hebben. Bakker: "Nu nog afwachten wat er van terechtkomt."

Over de sociaal-economische activiteiten is nog weinig bekend. Corporaties trekken hier slechts geld voor uit als ze de hele fysieke ontwikkeling van het gebied voor hun rekening nemen, met de overheid passief aan de zijlijn. Bakker ziet dit niet zitten. Ook heeft hij zorgen over het feit dat de corporaties de inspraak van bewoners gaan verzorgen. "Corporaties zijn niet onafhankelijk en hebben een groot financieel belang."

U bent hier