h

Kamervragen over kwijtschelding lokale belastingen voor kleine ondernemers

11 oktober 2007

Kamervragen over kwijtschelding lokale belastingen voor kleine ondernemers

De SP heeft in de Tweede Kamer vragen gesteld over het Amsterdamse SP-initiatief om kwijtschelding van lokale lasten voor ondernemers met een laag inkomen mogelijk te maken. Nu is kwijtschelding alleen mogelijk voor particulieren met een laag inkomen. Ondernemers met een laag inkomen komen hiervoor momenteel niet in aanmerking. In Amsterdam kreeg de SP steun van wethouder Asscher om ook hen kwijtschelding te verlenen, hiervoor moeten echter landelijk de regels aangepast worden. SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft minister Bos hierom gevraagd.

Sadet Karabulut)

Kleine ondernemers kunnen geen vrijstelling krijgen omdat de overheid bang is op deze manier concurrentievoordeel te geven. Volgens Karabulut is dit een onzinnige redenering. "Deze ondernemingen kennen nu juist een concurrentienadeel, omdat de gemeentelijke belastingen hier relatief veel zwaarder op de winst drukken. De privwoonlasten van de ondernemer, zoals de reinigingsheffing en onroerendzaakbelasting (ozb), hebben niets te maken met de bedrijfsvoering. Dit nadeel dient weggenomen te worden, zodat de kleinere ondernemers het hoofd beter boven water kunnen houden."

Onlangs heeft de gemeente Amsterdam op initiatief van de SP al een verzoek tot verruiming van de kwijtscheldingsregels gedaan. Tot nu toe heeft minister Bos daar echter niets mee gedaan. Karabulut: "Alle partijen hebben zich in Amsterdam achter dit voorstel geschaard, in Den Haag verwacht ik ook brede steun. Geen enkele reden voor minister Bos om nog langer te wachten met bestrijding van de armoede onder kleine ondernemers."

U bent hier