h

Megacorporatie niet in belang van huurders

31 oktober 2007

Megacorporatie niet in belang van huurders

SP-raadslid Hans Bakker heeft wethouder Van Poelgeest ondervraagd over de voorgenomen fusie tussen woningcorporaties Ymere en De Woonmaatschappij. Door de fusie ontstaat de grootste woningcorporatie in Nederland met een bezit van bijna 80.000 woningen. Bakker ziet niet in wat de huurders ermee opschieten. Sterker nog, uit onderzoek is gebleken dat de dienstverlening van gefuseerde corporaties minder is dan die van niet-gefuseerde.

Hans Bakker)

Bovendien neemt de macht van de corporaties toe maar wordt de binding met de buurt en huurders minder. Wat de SP betreft ligt de grens van de grootte van een corporatie bij een bezit van zo'n 10.0000 woningen.

Wethouder Van Poelgeest toonde zich wel voorstander van de fusie en zag slechts voordelen in de schaalvergroting. Uiteindelijk beslist minister Vogelaar. De SP heeft in de Tweede Kamer inmiddels een debat over de fusie aangevraagd.

U bent hier