h

Mondelinge vragen belangenverstrengeling B&A

23 oktober 2007

Mondelinge vragen belangenverstrengeling B&A

De SP fractie heeft informatie gekregen waardoor zij geschrokken is. Het gaat over een mogelijke belangenverstrengeling van de B&A Groep. We vinden deze informatie concreet genoeg om haar te onderzoeken en hierover een aantal vragen aan het dagelijks bestuur te stellen.

De hoofdaannemer van de 3 bedrijven waaruit Civic Zeeburg bestaat is de B&A Groep. Dit is ook een gerenommeerd adviesbureau. Ook op het gebied van welzijn. De SP heeft vernomen dat B&A, als ingehuurd extern adviesbureau, inzicht heeft in welzijnsdossiers van andere stadsdelen. Zoals Bos en Lommer, Slotervaart, Osdorp en Geuzenveld.

B&A heeft in deze stadsdelen inzage in alle inhoudelijke verslaglegging op het gebied van welzijn. De welzijnsorganisatie in deze stadsdelen is Impuls. Impuls is ook n van de partijen die een offerte hebben uitgebracht in de openbare aanbesteding van Zeeburg.

Officieel zal de B&A Groep een heldere scheiding van activiteiten hebben. En B&A kan op basis daarvan zeggen dat de adviespoot van het bedrijf geen informatie doorgeeft naar de uitvoerende afdeling. Maar de SP vindt dat desondanks de schijn van belangenverstrengeling niet wordt weggenomen.

De SP stelt hierover de volgende vragen:

A. Wist het DB voorafgaand aan of tijdens de aanbestedingsprocedure welke rol B&A speelde in andere stadsdelen? Zo ja, wat vond het DB daarvan? Zo nee, wat vindt het DB er nu van, gebaseerd op bovenstaande informatie?

B. Heeft B&A melding gemaakt van deze schijn van belangenverstrengeling? Zo ja, wat was de reactie toen van het DB? Zo nee, vindt het DB dat ze dat hadden moeten doen?

C. Is het volgens het DB mogelijk dat B&A vanuit de adviesfunctie in andere stadsdelen voorkennis heeft gehad die relevant was voor de aanbestedingsprocedure?

D. Is het voor het DB relevant om te weten of er inhoudelijke contacten zijn geweest, m.b.t. de aanbestedingsprocedure, tussen B&A Consultancy en de tak die Civic Zeeburg heeft opgezet?

E. Is het mogelijk dat B&A via computersystemen toegang had tot specifieke Zeeburgse informatie m.b.t. welzijnsdossiers?

U bent hier