h

Mondelinge vragen

31 oktober 2007

Mondelinge vragen

Mondelinge vragen asbest in City theater

Het City theater wordt verbouwd. Althans dat was de bedoeling. Totdat de VROM-Inspectie na een melding van een omwonende poolshoogte is gaan nemen. Overleg met betrokkenen had als resultaat dat op 2 oktober de hele boel is stilgelegd door de Arbeidsinspectie, omdat er een te hoge concentratie asbestvezels in het gebouw is aangetroffen.
De SP heeft de brief van VROM waarin dit allemaal staat uitgelegd.
Onderzoek naar aanleiding van die brief maakte dat ik hierover vragen wil stellen aan de wethouder.

1. Uit de brief wordt duidelijk dat er al eerder verbouwingen hebben plaatsgevonden in de City. Van 1987 en 1995 is er een asbestvrijverklaring. Van 2002 is die er niet. Klopt dat?
2. Is er voorafgaande aan de huidige verbouwing een asbestinventarisatierapport opgesteld?
3. Welk bedrijf was betrokken bij de verbouwing en de asbestsanering van 2002. Mocht er toch een asbestvrijverklaring zijn afgegeven in 2002, door welk bedrijf is dat gedaan en welk bedrijf is betrokken bij de huidige verbouwing?
4. Wanneer is de huidige verbouwing gestart?
5. Is de wethouder van plan om de regie over deze kwestie te grijpen en een volledig onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond deze verbouwing en het feit dat het een oplettende omwonende moest zijn die doorhad dat het helemaal fout zit met de aanwezigheid van asbest in het gebouw?

U bent hier