h

Rem(t) Koolhaas (2)

18 oktober 2007

Rem(t) Koolhaas (2)

De SP Oud Zuid is ondertussen lid geworden van de Buurtgroep Stadionplein en als zodanig nauwer betrokken geraakt bij de ontwikkelingen rondom deze belangrijke poort tot haar stadsdeel. Op initiatief en op kosten van de SP kwamen op 30 augustus een aantal mensen, die allen een zienswijze hadden ingediend, bijeen in een zaaltje van de Willem de Zwijgerkerk. De SP beoogde met deze bijeenkomst de discussie over de toekomst van het Stadionplein te structureren en de krachten te bundelen.

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst schreef de Buurtgroep Stadionplein op verzoek van de SP een uitgebreide notitie, waarin zij haar alternatieve plan voor het Stadionplein onderbouwde. Omwille van de discussie schreef de SP hierop een reactie. Het alternatieve plan van de Buurtgroep verdiende, mits onder andere de zogenaamde Schinkelreservering in acht zou worden genomen, de instemming van de aanwezigen en wordt sindsdien krachtig ondersteund door de SP.

De SP Oud-Zuid was één van de vele insprekers tijdens de commissievergadering van 11 september en de deelraadsvergadering van 26 september. Tijdens de laatstgenoemde vergadering zou een besluit vallen met betrekking tot het 'Investeringsbesluit Stadionplein', waar het gewraakte stedenbouwkundige ontwerp van bureau O.M.A. onderdeel van was. Echter, voorafgaande aan de deelraadsvergadering deed de SP aan de Buurtgroep Stadionplein het voorstel om 'een burgerinitiatief betrekking hebbend op een voor de raad geagendeerde beslissing' in te dienen. Een dergelijk burgerinitiatief, dat een alternatief voorstel kan bevatten, is een noodzakelijke voorwaarde voor een eventueel correctief referendum.

Deze suggestie werd overgenomen door de Buurtgroep Stadionplein. In samenwerking met de SP Oud-Zuid werd het burgerinitiatief geschreven en werden ruim 300 handtekeningen ingezameld ter ondersteuning hiervan (volgens de vigerende Verordening waren 250 handtekeningen vereist). Deze actie moet het stadsdeelbestuur, dat sowieso nooit eerder met een burgerinitiatief werd geconfronteerd, slapeloze nachten bezorgd hebben. In strijd met de Verordening had het stadsdeel bijvoorbeeld nooit een referendumcommissie benoemd en juristen kwamen tot de conclusie dat de Verordening tegenstrijdigheden bevatte.

Als gevolg van alle consternatie wordt het investeringsbesluit aangehouden tot na 4 december 2007.

U bent hier