h

schriftelijke vragen

22 oktober 2007

schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen betreffend Verantwoording subsidiegegevens

Sp-fractie Amsterdam Zuidoost

Schriftelijke Vragen Amsterdam, 22 oktober 2007

Betreft: Verantwoording Subsidiegegevens:

Geachte leden van het Dagelijkse Bestuur Stadsdeel Zuidoost;

Naar aanleiding van de SP-Interpellatie in zake "Voedselbanken in Amsterdam Zuidoost" van 28 mei 2007 en naar aanleiding van het overlijden van de voorzitter van de Voedselbank Amsterdam Theo Fransman, wil ik hierbij namens de SP-Fractie de volgende schriftelijke vragen over verantwoording Subsidiegegevens stellen:

1- Na onderzoek heeft de SP-Fractie vastgesteld dat de Voedselbank Amsterdam (VBA) wekelijks slechts 58 voedsselpaketten uitdeelt.
2- Kan het DB aangeven of het VBA bestuur hiermee voldoet aan de door het stadsdeel verstrekte subsidie (voorwaarden) over 2007.
3- Kan het DB aangeven of het VBA bestuur eveneens verplicht is gesteld kwartaal- en tussenrapportages te verstrekken zoals ogenschijlijk de bedoeling is bij alle subsidieontvangers. Zo ja, kan het DB dit aantonen. Zo neen, waarom niet.
4- Is het DB van mening at er op een adequate en correcte manier wordt omgegaan met de belangen van de direct betrokkenen, namelijk die afhankelijk zijn van de voedselpakketten?
5- Kan het DB aantonen, gezien het zeer geringe aantal mensen dat gebruik maakt van de Voedselbank de subsidieverstrekking door het Stadsdeel ad 15.000 euro adequaat en ten behoeve van bewoners van Amsterdam Zuidoost wordt gebruikt. Zo neen, waarom niet.
6- Kan het DB meedelen of het bestuur sinds het overlijden van de voorzitter Voedselbank Amsterdam nog is functie is?
7- Is het DB bekend met het feit dat mevrouw R. Mac-Nack van de Stichting "Er is Hoop Voor Morgen" vanuit haar huis nog steeds eten aan zware gevallen uitdeelt.
8- Is het DB het eens met Burgemeester Cohen dat het Stadsdeel Zuidoost verantwoordelijk is voor de huisvesting van de Stichting Mac-Nack en dat het Bestuur van Stadsdeel Zuidoost ook autonoom is in zijn beslissingen ten aanzien van het verstrekken van subsidies en dergelijke?

Met vriendelijk groet,

Noush Saranjam
SP-Fractievoorzitter Zuidoost

U bent hier