h

Bewonersbelangen moeten centraal staan in Nieuw-West

22 november 2007

Bewonersbelangen moeten centraal staan in Nieuw-West

Volgens de SP staan de bewonersbelangen nog onvoldoende centraal bij de grootschalige stadsvernieuwing in Nieuw-West. Gisteren sprak de gemeenteraad hierover, maar de meerderheid weigerde de bewoners echt serieus te nemen.

Hans Bakker)

Na 5 jaar stedelijke vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden is de conclusie dat de bewoners meer profijt van de vernieuwing moeten krijgen. SP-raadslid Hans Bakker: "Vijf jaar lang was er kennelijk iets anders belangrijker dan de bewoners. Het is de hoogste tijd niet de vastgoedontwikkeling centraal te stellen, maar de bewoners." De beloftes zijn er, maar Bakker heeft grote twijfels of de plannen echt tot uitvoering komen. Vooral over de sociale plannen is nog veel onduidelijk.

Het blijft ook twijfelachtig of de bewoners nu daadwerkelijk iets te zeggen krijgen. "Je moet dan het meepraten van de bewoners niet over laten aan de corporaties, die hebben immers een groot financieel belang."

Over het meedoen van bewoners aan de plannen deed Bakker het voorstel dit door de gemeente te laten organiseren. Dit voorstel haalde het echter niet, evenmin als het voorstel om minder te slopen en het grootstedelijk maken van de vernieuwing. Een gemiste kans, aldus Bakker. "Dit was het moment om de plannen echt de goede kant op te sturen zodat de bewoners voordeel krijgen van de vernieuwing."

U bent hier