h

Brede steun voor SP-voorstel 'Opleiden in de school'

1 november 2007

Brede steun voor SP-voorstel 'Opleiden in de school'

Met grote steun in de gemeenteraad werd woensdag het SP-voorstel 'Opleiden in de school' aangenomen. Dit voorstel moet docenten ondersteunen bij hun eerste werkjaar en daarmee de grote uitval van docenten voorkomen. Hiermee zal het een bijdrage leveren aan het tegengaan van het tekort aan leraren en docenten in Amsterdam nu en in de toekomst.

Maureen van der Pligt)

Het voorstel 'Opleiden in de school: een Amsterdamse variant' werd ingediend door SP-raadslid Maureen van der Pligt. "Met dit voorstel willen we beginnende leraren in hun eerste werkzame jaar extra ondersteunen en coachen. Zo kunnen we voorkomen dat de jonge docenten in hun eerste jaar afhaken en iets gaan doen buiten het onderwijs."

De Educatieve Hogeschool van Amsterdam zag wel wat in de plannen van de SP. Gisteren steunde ook een overgrote meerderheid van de raad het voorstel. De plannen zullen nu door het College verder uitgewerkt worden.

U bent hier