h

Een gratis identiteitsbewijs voor mensen in de bijstand

30 november 2007

Een gratis identiteitsbewijs voor mensen in de bijstand

De SP wil dat Amsterdam de kosten van een identiteitsbewijs voor mensen in de bijstand kwijtscheldt. Het bezit van een paspoort of ID-kaart is verplicht, maar brengt mensen wel op kosten. Volgens de SP moet de gemeente de onvermijdbare kosten voor mensen die een inkomen op bijstandsniveau hebben kwijtschelden.

Laurens Ivens)

Amsterdam heeft als beleidslijn dat kwijtschelding mogelijk is voor noodzakelijke, niet-vermijdbare gemeentelijke heffingen. Toch gaat dit voor paspoorten en ID-kaarten niet op. SP-raadslid Laurens Ivens: "De overheid verplicht iedereen een ID te hebben, een ID kost hier 31,25 en een paspoort 47,45. Dat is een bedrag wat iemand met bijstand per week normaal aan zijn eten uitgeeft. Een kolossaal bedrag dus."

Volgens de SP kan de gemeente de regels voor kwijtschelding verruimen. Ivens: "Op die manier betalen de mensen die meer geld hebben mee aan dit armoedebeleid. Een solidariteitsheffing dus." Indien deze variant lastig uitvoerbaar is, kunnen deze onvermijdbare kosten gecompenseerd worden via de Bijzondere Bijstand. Ivens: "En ding is zeker: deze kosten zijn te compenseren voor degenen die het hard nodig hebben. We zullen er bij het college op aandringen om ons initiatiefvoorstel te omarmen."

U bent hier