h

Initiatiefvoorstel

28 november 2007

Initiatiefvoorstel

Initiatiefvoorstel: Amsterdam feestend het jaar uit

Het oudejaarsfeest op de Dam
Het oudejaarsfeest op de Dam zorgt ervoor dat er jaarlijks, sinds 2003, duizenden mensen met elkaar het jaar feestend afsluiten. In navolging van andere grote steden als New York, Parijs, Londen en Moskou viert ook Amsterdam Oud en Nieuw op een gezichtsbepalende locatie en op een spectaculaire wijze. Voor zowel de Amsterdammer als de toeristen is dit een leuke manier om een spetterend einde van het jaar te hebben.

Elk jaar weer kampt de organisator (IdtV) met problemen. Problemen die volgens IdtV door de gemeente geschapen worden. Zo zou vorig jaar het feest bijna niet door gegaan zijn omdat de door de gemeente geiste veiligheidsmaatregelen te duur zouden worden. Dit jaar kampt IdtV ook weer met organisatorische en financiëe problemen. De reden, volgens zeggen van IdtV: er mag geen ruchtbaarheid aan het feest gegeven worden van de gemeente en het feest mag niet te lang duren. Volgens IdtV is het voor sponsors op deze manier niet aantrekkelijk genoeg, om dit feest te gaan financieren.

Een gemeentelijk oudejaarsfeest
De SP is van mening dat het goed is dat Amsterdam een groot oudejaarsfeest op een gezichtsbepalende locatie (als de Dam of Museumplein) heeft. In plaats van jaarlijks tot het laatste moment in de zenuwen te zitten of dit feest er komt, zal de gemeente het initiatief naar zich toe moeten trekken. Binnen de ambitie om een Topstad te zijn, past ook een groot oudejaarsfeest. We moeten ons niet bezig houden met ons zorgen maken over een goede en betaalbare uitvoering, maar het zou goed zijn als de gemeente bepaalt dat het feest er jaarlijks komt. De partij(en) met het beste aanbod kan/kunnen dan vervolgens de uitvoering ter hand nemen.

Gezien de grote mogelijkheden om het feest uit te baten (verkoop van drank, versnaperingen, sterretjes e.d.) en de commercile mogelijkheden van het feest (grote naamsbekendheid en landelijke media-aandacht) moet het mogelijk zijn om het feest (zo goed als) kostendekkend te organiseren. Tot nu toe heeft de stad echter herhaaldelijk financieel bij moeten springen. De gemeente zou er goed aan doen om te bepalen dat er een feest komt en de uitvoering hiervan overlaten aan de organisatie die het beste aanbod doet. Op die manier is te voorkomen dat het oudejaarsfeest van 2008 net als de voorgaande oudejaarsfeesten tot op het laatste moment omhuld is met grote onzekerheden.

Besluit
De raad erkent het belang van een groot oudejaarsfeest in Amsterdam en verzoekt het college om voortaan zelf het initiatief te nemen tot het jaarlijkse oudejaarsfeest te beginnen met de jaarwisseling 2008/2009.

Laurens Ivens
SP fractie

U bent hier