h

Motie

20 november 2007

Motie

Motie ijsbaan - Programmabegroting 2008

De Deelraad besluit het Dagelijks Bestuur op te dragen te zorgen dat er op het Bellamyplein een 'ijs'baan gelegd wordt gedurende enkele weken waarin Kerst en Oud en Nieuw besloten liggen.

VVD, SP, PvdA

U bent hier