h

Amsterdam houdt rekening met mantelzorgers

20 december 2007

Amsterdam houdt rekening met mantelzorgers

De gemeente Amsterdam gaat in haar woningbeleid meer rekening houden met mantelzorgers. De aanbevelingen die daartoe gedaan zijn door de SP, in nauwe samenwerking met de PvdA, worden in veel gevallen overgenomen. Fractievoorzitter Remine Alberts: "Amsterdam zet daarmee een belangrijke stap. Mantelzorgen is maar al te vaak een zware taak, die niet door de maatschappij moeilijker gemaakt moet worden. De woonsituatie mag daarom evenmin een belemmering zijn."

Remine Alberts)

Het zal eenvoudiger worden om dichter bij de mantelzorger te kunnen gaan wonen. In een proef wordt het mogelijk om opnieuw een woning aan te passen, als mensen dichter bij hun mantelzorger willen gaan wonen. Ook wil de gemeente meer maatwerk leveren en gaat daarover in overleg met de woningcorporaties en andere verhuurders. Verder wil de gemeente dat er meer zorggerichte woningen komen en zal eveneens willen experimenteren met nieuwe woonconcepten. Belanghebbenden zullen bij dit alles betrokken worden.

Alberts: "Eigenlijk is deze hele discussie een pleidooi voor aanpasbaar bouwen, waardoor het eenvoudiger en dus goedkoper wordt om woningen voor ouderen en gehandicapten geschikt te maken, maar het is goed dat de gemeente niet alleen rekening gaat houden met hulpbehoevenden, maar ook met hun mantelzorgers."

U bent hier