h

Behoud reguliere banen bij onderhoud en reiniging

20 december 2007

Behoud reguliere banen bij onderhoud en reiniging

De SP-fractie heeft vandaag voorgesteld te voorkomen dat reguliere banen bij de gemeente - bij het onderhoud en de reiniging van het gebied Westpoort - zouden verdwijnen en in de toekomst ingevuld gaan worden door gesubsidieerde arbeid. Helaas steunden andere partijen dit voorstel niet. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "Het is bedroevend dat zelfs de zogenaamde linkse partijen in dit college geen banen bij onderhoud en reiniging willen behouden. Gisteren hoorden we staatssecretaris Aboutaleb nog zeggen dat de gemeente juist moet gaan zorgen dat mensen vanuit gesubsidieerde arbeid kunnen uitstromen naar reguliere arbeid en dat de gemeente daar een belangrijke taak in heeft."

Maureen van der Pligt)

Van der Pligt verwoordde het als volgt in de raad: "In plaats van dat de gemeente Amsterdam reguliere banen binnen de gemeente voor laag opgeleid personeel gaat creren, gaan we deze nu juist afstoten. En vervolgens laten we het werk doen door medewerkers vanuit de Sociale Werkvoorziening. Die vervolgens niet meer kunnen uitstromen naar reguliere arbeid omdat we die arbeid vandaag gaan wegbezuinigen."

In de Tweede Kamer hebben zowel PvdA als GroenLinks het over maatschappelijk verantwoord ondernemen en wil meneer Bos graag 200.000 banen gaan creren, maar vandaag in de raad leken hun Amsterdamse collega's daar dus anders over te denken.

U bent hier