h

College verwerpt gratis openbaar vervoer voor 65+

20 december 2007

College verwerpt gratis openbaar vervoer voor 65+

De collegepartijen PvdA en GroenLinks hebben de plannen voor gratis openbaar vervoer voor 65+ laten varen. Al langer bestond hier onzekerheid over. De SP bood een oplossing aan om het financieel toch mogelijk te maken. Helaas kreeg dit voorstel geen steun van de collegepartijen en moeten de ouderen genoegen nemen met 100 gratis kilometers per jaar. SP-raadslid Meta Meijer: "Dit is een zeer kleine tegemoetkoming van de collegepartijen om gezichtsverlies te voorkomen."

Meta Meijer)

In de begroting voor 2008 van de gemeente Amsterdam is drie miljoen euro opgenomen voor een proef met gratis openbaar vervoer voor ouderen. Dit door een voorstel van de SP, onder andere gesteund door de PvdA. Deze laatste partij moest boter bij de vis doen, omdat ze ook in verkiezingstijd hiervoor gepleit had. Vanaf dat moment is er beknibbeld op dit idee. De bedoeling van de motie was om enerzijds sociaal isolement tegen te gaan, en anderzijds het autogebruik te ontmoedigen.

Allereerst stelde wethouder Herrema (PvdA) als voorwaarde dat het Rijk een flinke bijdrage moest leveren in het omzetten van de proef in een definitieve situatie. Blijkbaar ging hij ervan uit dat de proef ruimschoots zou slagen. Nu doet de PvdA het voorstel dit budget op te maken aan een aantal dingen, zoals gratis openbaar vervoer vanaf P+R terreinen, bussen en boten te laten rijden en varen op waterstof en 65+ers de eerste honderd kilometer gratis te laten reizen. Dit voorstel wordt gesteund door collegepartij GroenLinks en behaalt hiermee een meerderheid in de gemeenteraad.

U bent hier