h

Links beleid beperkt zich tot mooie woorden

20 december 2007

Links beleid beperkt zich tot mooie woorden

Bij de afronding van de begroting voor 2008 bleek dat het college en de collegepartijen geen echt links beleid aandurven. Fractievoorzitter Remine Alberts: "Graag willen ze betiteld worden als een 'links college', maar wezenlijke verschillen zitten er niet tussen dit college en het vorige college met PvdA, VVD en CDA. Onze voorstellen het beleid een stuk socialer te maken konden nauwelijks op steun van de huidige collegepartijen PvdA en GroenLinks rekenen. Een gemiste kans."

Remine Alberts)

Voor de scholen zijn de plannen van het college niet in lijn met haar uitspraken. Eerder gaf het college aan graag op de scholen een concirge te zien, maar een motie van ons hiertoe kon helaas niet op steun rekenen. Zo ook geeft het college aan dat het openbaar vervoer van groot belang is, maar dit moet het toch met minder geld doen. En kon ons voorstel voor gratis openbaar vervoer voor ouderen ook niet op voldoende steun rekenen.

Bij het jongerenwerk valt op dat hier onvoldoende geld voor uitgegeven wordt, terwijl voor de repressieve kant (de straatcoaches) wel volop geld beschikbaar is. Alberts: "Het college erkent wel dat er een groot belang is van buurthuizen en andere sociale instellingen. Toch wordt hier fiks op bezuinigd. Dat past niet bij sociaal en links beleid." Op het gebied van armoedebestrijding blijven afdoende maatregelen uit. Alberts: "Het college voert voor mensen met bijstand een redelijk beleid, maar de laatste tijd horen we juist van mensen met een baan die niet meer rond kunnen komen door de stijging van basale kosten van levensonderhoud. De nieuwe groep 'working poor' groeit. Ook voor deze mensen dient een college op te komen, zeker als zij zich links noemt."

U bent hier