h

motie

4 december 2007

motie

Motie inzake Voedselbank Amsterdam (VBA)

SP-Fractie Amsterdam Zuidoost

Motie Amsterdam, 4 december 2007
Inzake: Voedselbank Amsterdam (VBA)

De Raad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost in vergadering bijeen op 4 december 2007,

Kennis genomen hebbende van:

Het voornemen van het Dagelijkse Bestuur aan Stichting Voedeselbank Amsterdam (VBA) in 2008, 20.282 euro subsidie te verstrekken.

Constaterende:
> dat een subsidie van 15000 euro die voor 2007 door de deelraad is toegekend aan de voedslbank van stadsdeel Zuidoost uiteindelijk door het DB aan Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) is verstrekt,
> dat het VBA niet is gelukt de beoogde doelgroep te bereiken en dat het aantal afgegeven voedselpakketten substantieel is gedaald,
> dat wij er geen vertrouwen in hebben dat het verstrekken van voedselpakketten door VBA in het komende jaar voldoende bij zal kunnen dragen aan armoedebestrijding in ons stadsdeel doordat de activiteiten in Amsterdam Zuidoost door intern en onderling geruzie met concurrende initiatieven ernstig zijn gehinderd.

Overwegende:
> dat geld voor armoedebestrijding effectief moet worden gebruikt,
> dat er voldoende andere mogelijkheden zijn om geld voor armoedebestrijding in te zetten.

Besluit:
Het Dagelijkse Bestuur op te dragen de subsidie van 20.282 euro aan de Stichting Voedeslbank Amsterdam het konende jaar te schrappen.

En gaat over tot se orde van de vergadering.

SP-Fractievoorzitter Raadslid SP
Noush Saranjam Everthartog

U bent hier