h

motie

4 december 2007

motie

Motie inzake: Uitbreiding Convenant tegen Huisuitzettingen

SP-Fractie Amsterdam Zuidoost

Motie Amsterdam, 4 december 2007
Inzake: Uitbreiding Convenant tegen Huisuitzettingen

De Raad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost in vergadering bijeen op 4 december 2007,

Constaterende:

> dat in het kader van armoedebestrijding op 28 september 2006 een convenant is ondertekend met Rochdale en MaDi ter voorkoming van huisuitzettingen,
> dat het aantal huisuitzettingen nog steeds te hoog is,
> dat het DB heeft beloofd ook andere woningcorporaties en andere belangrijke partijen te benaderen om het convenant mede te ondertekenen.

Overwegende:

> dat de Raad nog niets heeft vernomen over de voortgang van de belofte om meerdere partijen te betrekken bij het convenant.

Besluit:

Het Dagelijkse Bestuur op te dragen afspraken te maken met de relevante woningcorporaties en andere relevante partijen in Zuidoost om het convenant tegen huisuitzettingen mede te ondertekenen en de raad in te lichten over de voortgng van de te maken afspraken.

En gaat over tot de orde van de vergadering.

SP-Fractievoorzitter Raadslid SP
Noush Saranjam Evert Hartog

U bent hier