h

motie

4 december 2007

motie

Motie van afkeuring

SP-Fractie Amsterdam Zuidoost

Motie van afkeuring Amsterdam 4 december 2007

De Raad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, in vergadering bijeen op 4 december 2007,

Overwegende:

> dat de aan ons gepresenteerde begroting vele cruciale fouten bevat
> dat de errata slechts 1 dag voor de begrotingsvergadering zijn toegestuurd.
> Dat de blangrijke nota's niet zijn besproken die wel financiëe gevolgen hebben zoals:

o De horecanota
o De detailhandelsnota
o De finmazig openbaar vervoernota
o De parkeernota
o De fietsnota

Constaterende:

Dat de Raad haar werk niet naar behoren heeft kunnen doen door onjuiste en/of onvolledige informatie.

Besluit:

Haar afkeuring uit te spreken over deze gang van zaken en voor de volgende jaren afspraken te maken om te voorkomen dat de raad wederom onjuist en/of onvolldig wordt genformeerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

SP-Fractievoorzitter Raadslid SP

Noush Saranjam Evert Hartog

U bent hier