h

Niet alleen hotels nodig in de stad

19 december 2007

Niet alleen hotels nodig in de stad

De SP heeft vandaag de Nota Hotelbeleid afgewezen. SP-raadslid Laurens Ivens complimenteerde wethouder Asscher met het goed inzichtelijk maken van de behoefte aan hotelkamers, maar vond het kortzichtig dit niet zorgvuldig af te wegen tegen de andere belangen van de stad. Ivens: "Er is veel behoefte aan meer woonruimte, groen en recreatie in de stad. Om dan alleen te stellen dat de hotelambities verwezenlijkt gaan worden, desnoods ten koste van de andere belangen, is kortzichtig beleid."

Laurens Ivens)

Volgens wethouder Asscher moeten er ruim 7.000 extra hotelkamers bijkomen de komende tijd. Hiervan wil hij maar liefst 1.000 kamers in het Centrum. Ivens: "De wethouder zegt de hotelkamers over Amsterdam te willen spreiden. Er zijn echter al bijzonder veel hotelkamers in het Centrum. Dit gaat de wethouder nu kennelijk toch versterken. Zowel in het stadsdeel als in de gemeenteraad steunen we dit niet."

Ook komen er matchingscongressen om ondernemers te verleiden in Amsterdam een hotel te starten en komt er een hotelloods die deze ondernemers door de regelgeving moet begeleiden. Ivens: "De gemeente gaat fors investeren in een marktsector om zodoende de ondernemers door haar eigen lastige regelgeving te loodsen. Gelukkig zag de wethouder ook in dat dit zo niet structureel hoort en gaat hij kijken of de regelgeving niet beter helder gemaakt kan worden." De SP was de enige partij in de gemeenteraad die tegen de Nota Hotelbeleid stemde.

U bent hier