h

Opstapper toch eerder naar bibliotheek

4 december 2007

Opstapper toch eerder naar bibliotheek

De Opstapper rijdt sinds 1 december door naar de nieuwe Openbare Bibliotheek op het Oosterdokseiland. Oorspronkelijk zou dit per 1 januari 2008 gaan gebeuren, maar dankzij druk van de SP is dit nu een maand vervroegd.

Meta Meijer)

De nieuwe bibliotheek was niet goed te bereiken met het openbaar vervoer. SP-raadslid Meta Meijer: "Zo'n belangrijke openbare voorziening kan niet zonder een goede bus- of tramverbinding. Vandaar dat we hierop sterk hebben aangedrongen."

Aanvankelijk wilde wethouder Herrema de route niet eerder dan per 1 januari verlengen. Argumenten hiervoor waren het contract dat hierover gesloten was met het GVB, en het feit dat er geen halte beschikbaar was. Uit navraag van de SP bleek echter dat het GVB per direct kon gaan rijden, en dat de halte op Oosterdokskade in de buurt van het botel heel goed te gebruiken is. Herrema zegde toe dit na te vragen, en zo mogelijk de startdatum te vervroegen. Toen kon het blijkbaar snel geregeld worden. Meijer: "Dit is goed nieuws voor iedereen die de bibliotheek per openbaar vervoer wil bezoeken."

U bent hier