h

Rem(t) Koolhaas (3)

2 januari 2008

Rem(t) Koolhaas (3)

De ontwikkeling van het het Stadionplein bereikte onlangs een nieuwe mijlpaal. Op dinsdag 4 december overhandigde de Buurtgroep Stadionplein aan stadsdeel Oud-Zuid de onderbouwing van haar alternatieve ontwerp. Deze onderbouwing sluit vrijwel naadloos aan bij de programmatische uitgangspunten en doelstellingen van het stadsdeel, maar vormt vergeleken met het ontwerp van bureau O.M.A. een superieur stedenbouwkundig plan. De commissie Ruimte & Wonen bespreekt het buurtplan op dinsdag 11 maart (20:00, Karel du Jardinstraat 65): neem kennis van het buurtplan en laat ook uw stem horen! De SP Oud Zuid steunt het buurtplan met kracht.

Het ontwerp van O.M.A.
Floris van Alkemade (O.M.A.) miskent de stedenbouwkundige kwaliteiten van de locatie volledig en het oude adagium van Rem Koolhaas, "Fuck the context", blijkt daarmee onverminderd van kracht onder zijn discipelen.

In het voorliggende ontwerp wordt het bestaande plein in mootjes gehakt en wordt de befaamde Van Tuyll-as afgesloten door een zogenaamd Cultuurgebouw. Vooral de laatstgenoemde ingreep leidde echter tot zoveel protest dat het naar alle waarschijnlijkheid door de deelraad zal worden geschrapt. Wat dan overblijft zijn het noordelijke en het zuidelijke bouwvolume, die de Van Tuyll-as 'oprekken'. Dat is uit cultuur-historich oogpunt volstrekt ongewenst. Bovendien overheerst het volume van deze gebouwen (bouwhoogte 24 meter) het erfgoed van J.P. Berlage, J. Wils en C. Van Eesteren.

Het alternatief van de buurtgroep
Het ontwerp van de Buurtgroep Stadionplein en Omgeving, een werkgroep van Wijkopbouworgaan Zuid-West, handhaaft het groene karakter en de grandeur van het Stadionplein, alsmede haar onmiskenbare functie als culminatiepunt van de Van Tuyll-as.

Door de positionering van het zuidelijke bouwvolume (met hotelfunctie) wordt het verkeerslawaai op het plein zoveel mogelijk teruggedrongen. De vorm van het zuidelijke bouwvolume is onbekend in de Berlagiaanse structuur en voorkomt zodoende de indruk van een historiserend stedenbouwkundig streven. De hoogte van de nieuwe bebouwing is gelijk aan de oorspronkelijke bebouwing (16 meter): dat getuigt van respect voor de oude bouwmeesters. De nieuwe bebouwing is bouwtechnisch goedkoper: dat is gunstig voor de grondexploitatie. Het noordelijke en het zuidelijke bouwvolume versterken op een ongedwongen wijze de symmetrie van de Van Tuyll-as. Tegelijkertijd wordt echter tegemoet gekomen aan het feit dat Van Eesteren de bebouwing rondom het Stadionplein asymmetrisch maakte door de toevoeging van een bouwblok aan de Stadionkade. De architecten van de buurtgroep leverden dus een schier onmogelijke prestatie door zowel de symmetrische als de asymmetrische eigenschappen van de huidige stedelijke ruimte te respecteren.

Een ander prachtig aspect van het buurtplan is de grootse winkelpromenade in het noordelijke bouwvolume. Deze promenade volgt het traject van de Amstelveenseweg vrdat daarin de verkeerstechnisch karakteristieke 'bajonet' werd aangelegd. De promenade vormt nu een doorkijkje naar de monumentale Krop-Kramerbrug over de Stadionkade en naar de sprookjesachtige wandelpassage in de richting van het Haarlemmermeerplein.

U bent hier