h

Nieuw plan Stadionplein

15 maart 2008

Nieuw plan Stadionplein

Agelopen dinsdagavond besprak de commissie Ruimte & Wonen het alternatieve buurtplan voor het Stadionplein. In de bomvolle publieke tribune zat ook de kalkoen, die afgelopen zaterdag op het Stadionplein nog verbeten actie voerde, op het puntje van zijn stoel.

De uitkomst van de commissievergadering was dat stadsdeel Oud Zuid de dialoog met de buurtgroep Stadionplein zal voortzetten, om tot een plan te komen dat ieders goedkeuring kan wegdragen. Hiermee is een referendum over het Stadionplein (voorlopig) van de baan. De SP Oud Zuid beschouwt het commissiebesluit als een poging van de coalitiepartijen om gezichtsverlies te vermijden - het alternatieve buurtplan is immers vele malen beter dan dat van het DB - en wil de Buurtgroep Stadionplein van harte feliciteren met het bereikte resultaat.

U bent hier