h

Ondersteuning van oudere vrijwilligers moet terug

10 april 2008

Ondersteuning van oudere vrijwilligers moet terug

Civic Zeeburg is drie maanden aan het werk in Zeeburg, maar de ouderen in het Multifunctioneel Oudercentrumcentrum (MOC) staan duidelijk niet op hun prioriteitenlijst. Bij gebrek aan ondersteuing runnen oudere vrijwilligers het centrum. De SP vindt dit onaanvaardbaar en heeft schriftelijke vragen gesteld.

Het MOC zit in de 1e Atjehstraat 168 en ligt centraal in de Indische Buurt. Tot december 2007 was het MOC een centrum waar ouderen terecht konden voor ontmoeting, sociaal-culturele activiteiten, advies en hulpverlening. Het droeg bij aan een prettige manier van ouder worden en het leven van ouderen in Zeeburg. Allerlei zorg- en welzijnsorganisaties konden activiteiten organiseren in het centrum. Dit was ook de praktijk. Er zou door de vernieuwing van het welzijnswerk voor de ouderen in Zeeburg niets veranderen.

Drie maanden verder en het MOC nu
Bij het MOC kun je terecht bij de twee vrijwilligersorganisaties voor ouderen, TYDM en Comaz. Ouderen kunnen er nog steeds terecht voor ontmoeting, sociaal-culturele activiteiten, advies en hulpverlening. Maar de aanblik is een totaal andere dan voor voorheen.
Er is geen beheerder, de ouderen doen de taken van de beheerder zelf. Openen en sluiten af en houden zelf de ruimtes schoon. Er is vanuit Civic geen ondersteuning als het om beheer gaat.
Begeleiders zijn er ook niet. Ook dit regelen de ouderen zelf.
Er is nagenoeg geen meubilair, geen telefoonaansluiting, geen computer om de gegevens van de ‘clinten’ op te slaan of om adequaat door te verwijzen. Er is nagenoeg geen informatiefolder meer te vinden. Het onthaal is nog altijd even vriendelijk en goed verzorgd. Dit doen de organisaties met eigen middelen.

Dat wil zeggen: zelf verzamelt men meubilair, koffiezetaparaten en dergelijke en de doorverwijzing gebeurt met eigen mobiele telefoons. Zij bedienen zo goed en zo kwaad als het gaat de ouderen die er komen. En dat zijn er een groot aantal. Want het MOC was en is voor een groot aantal ouderen de plek die het stadsdeel voor ogen had. Een laagdrempelig centrum voor de ouderen in de Indische Buurt.

Maar het is niet meer waar het MOC voor bedoeld was. Je kunt er niet meer terecht voor voorzieningen die deel uitmaken van het Amsterdamse Basispakket voor zelfstandig wonende ouderen.

De SP heeft hierover schriftelijke vragen ingediend en wil dat de verantwoordelijk GroenLinks wethouder Hoek zo snel mogelijk in gesprek gaat met Civic om een einde te maken aan deze schrijnende situatie. Er zou voor de ouderen niets veranderen. Het is aan de wethouder deze woorden waar te maken en ervoor te zorgen dat het MOC weer de plek wordt die het was.
Beter nog om ook voor de uitbreiding te zorgen waar de ouderen behoefte aan hebben. Zodat zij activiteiten kunnen organiseren waar door ruimtegebrek ook al jaren geen mogelijkheid voor is.

De schriftelijke vragen over het Multifunctioneel Ouderencentrum

U bent hier