h

Overlast en zorgen van bewoners niet serieus genomen

3 augustus 2008

Overlast en zorgen van bewoners niet serieus genomen

De discussie over de meest ideale plek voor een jongerenproductiehuis in de Indische buurt is niet nieuw. De bewoners zijn dan ook verbaasd dat het Javaplantsoen weer wordt voorgesteld. Zij hebben opnieuw hun zorg geuit voor de toekomst, maar bovenal hun twijfel of dit wel goed gaat komen. Deze zorg werd ook door de deelraad gedeeld, de twijfel niet. Op het voorstel van de SP om nu al aan de slag te gaan met een beheerplan en iets voor de bewoners te doen reageerde de wethouder afwijzend.

In de Indische Buurt moet een jongerenproductiehuis komen. Al eind 2005 werd er met lokaties geschoven. Het Dagelijks Bestuur had zijn oog laten vallen op Ruhma Kami op het Javaplantsoen. In de inspraak werd door bewoners de nodige zorg geuit over de te verwachten overlast. Niet ondenkbaar, want het is een afgelegen plek met weinig sociale controle. Ook het Dagelijks Bestuur deelde deze zorg en stelde in januari 2006 voor dat Het Karrewiel het jongerencentrum van de Indische buurt moest worden. Later bleek de indeling onhandig en een verbouwing te duur.

In 2007 is er met de 'Vernieuwing van het Sociaal Domein' bezuinigd en besloot het Dagelijks Bestuur het aantal welzijnsgebouwen te verminderen. Er werd opnieuw geschoven. Het Dagelijks Bestuur had zijn oog laten vallen op het gebouw op het Makassarplein. De nieuwe welzijnsaanbieder Civic Zeeburg kreeg de opdracht om daar een jongerenproductiehuis te starten. Die heeft er nog eens goed naar gekeken en voorgesteld het jongerenproductiehuis te starten in Ruhma Kami.

Omdat de bewoners ook aangegeven hebben dat zij nu al genoeg problemen hebben met jongeren heeft de SP de wethouder gevraagd om nu al stappen te ondernemen, iets te doen om de bewoners bij te staan. Want is niet nu al een goed moment om te werken aan een beheerplan om dit lopende het jaar 2009 uit te breiden met de komst van het productiehuis in Ruma Kahmi? De wethouder gaat dit niet doen, want er zijn naar zijn mening geen aanwijzingen dat er sprake is van overlast.

Hier kunnen de bewoners van het Javaplantsoen het mee doen.

U bent hier