h

Eindelijk gerechtigheid voor Muziekcentrum Zuidoost

24 september 2008

Eindelijk gerechtigheid voor Muziekcentrum Zuidoost

De SP-fractie is blij met de belofte van PvdA-portefeuillehouder Harry Verzijl dat de sterk bekoelde relatie tussen het stadsdeel en het Muziekcentrum Zuidoost (MZO) zal worden hersteld. Hiertoe worden vaker gesprekken gevoerd tussen het MZO en het stadsdeel. Verder zal het stadsdeel niet bepalen hoe het Muziekcentrum zijn taken vervult of besluiten dat het MZO moet fuseren met een andere organisatie. SP-fractievoorzitter Noush Saranjam: "Dit resultaat is een prestatie van de SP-fractie en laat zien dat onze inzet effect heeft gehad."

In september 2007 heeft Verzijl in plaats van een door de raad unaniem aangenomen motie uit te voeren, de subsidie aan het Muziekcentrum opgeschort en een kwartiermaker aangesteld om binnen enkele weken een nieuwe organisatie van het muziekonderwijs tot stand te brengen. Verder heeft hij het MZO opdracht gegeven om samen te gaan werken met Muziekschool Amsterdam en zich voor te bereiden op een mogelijke fusie. Zowel de SP als het MZO was tegen het stopzetten van de subsidie en zij hebben hiervoor diverse acties gevoerd.

De SP heeft in de commissievergaderingen steeds duidelijk gemaakt dat
- het stadsdeel voorlopig de nodige rust aan MZO dient te verschaffen, zodat zij hun positie op het gewenste niveau kunnen krijgen.
- er sprake was van een overname van MZO door de Muziekschool Amsterdam in plaats van samenwerken of fuseren.
- het de SP geen goede zaak lijkt om een fusie te forceren, aangezien dit gedoemd is om te mislukken.
- het zinloos is te kijken naar een samenwerking met andere scholen als deze geen voeling hebben met MZO. Dat is ook niet noodzakelijk als de raad de subsidie van 100.000 euro structureel aan MZO doorbetaalt. Dat was de ware oorzaak van de tekorten en de scheve verhouding tussen het bedrag aan subsidie en de verrichte activiteiten van het MZO.

Door de portefeuillehouder is in de media ten onrechte een negatief beeld geschetst over de directeur van MZO. Hij zou geen zakelijk leider zijn, en het MZO zou door slecht management in de problemen zijn gekomen. Hierdoor is MZO veel leerlingen kwijtgeraakt. De SP is van mening dat wanneer de huidige directeur van het MZO, de heer De Souza, verdwijnt, ook het karakter van de muziekschool in Zuidoost zal verdwijnen. De SP wil dat De Souza aanblijft als directielid en dat hij een volwaardig takenpakket krijgt, waarin zijn ervaring, capaciteiten en talenten goed tot hun recht komen. De portefeuillehouder heeft deze punten overgenomen, met uitzondering van n punt; het extra beschikbaar gestelde bedrag voor 2008 dient niet als structureel beschouwd te worden. De SP hoopt dat ook dit punt alsnog overgenomen zal worden bij de begroting 2009.

U bent hier