h

Stadsdeelkantoor Oud-West van de baan

19 oktober 2008

Stadsdeelkantoor Oud-West van de baan

De SP feliciteert de bewoners van Oud-West die zich in de afgelopen vier jaar in grote getalen, en naar nu blijkt met succes, tegen de bouw van een nieuw stadsdeelkantoor hebben verzet. De SP feliciteert ook het nieuwe stadsdeelbestuur met haar voorstel om af te zien van de bouw van het nieuwe stadsdeelkantoor. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Er was politieke moed voor nodig om de bouw, na acht jaar modderen, af te blazen.

Alle argumenten die eerder door de SP en de bewoners tegen deze bouw werden ingebracht, worden nu door het stadsdeelbestuur onderschreven. De SP vond dat het kantoor te kostbaar was en de draagkracht van een kleine deelraad te boven ging. Nu blijkt dat naast een overschrijding van ruim acht miljoen euro de kosten nog verder met 30% zouden stijgen. De SP stelde verder dat de deelraad te klein en ambtelijk te zwak was om dergelijke grootse projecten te begeleiden. Er zijn dan ook ernstige fouten gemaakt, die leidden tot het aftreden van de voorzitter Hans Weevers. Het project wordt nu naar de centrale stad overgeheveld.

Regeren is vooruitzien. Was een nieuw kantoor berhaupt nodig, want de deelraden in west zouden op termijn toch gaan fuseren? Dat bracht de SP nadrukkelijk naar voren. Nu blijkt die fusie in een stroomversnelling te zijn gekomen. Ook het plan voor een eigen mini stadsdeelwerfje gaat de ijskast in. De SP zag geen reden voor een nieuw stadsdeelkantoor, terwijl er nu een vrij modern kantoor staat. Het bestaande kantoor blijkt met enkele aanpassingen nog jaren mee te kunnen.

Welke conclusie mag worden getrokken aan dit acht jaar durende en geld verslindende bouwdrama? De deelraad, die geacht wordt wortels in de buurt te hebben, bleek zich niet bewust van woede die onder de bevolking leefde en die zich in honderden brieven, telefoontjes en protestvergaderingen manifesteerde. Het kostbare stadsdeelkantoor werd door de bewoners als een symbool van opgeblazen zelfverheerlijking ervaren. We kunnen hier dan ook van leren dat politici beter moeten luisteren naar de mensen in de buurten, mensen moeten betrekken bij de buurtproblemen en niet over hun hoofden plannen doordrukken.

De SP stelt voor om samen met alle anderen van goede wil verder te werken aan een beter Oud-West. De 5 miljoen investeringskosten hadden beter besteed kunnen worden aan sportaccommodatie, schonere scholen en jeugdvoorzieningen. Daar is grote behoefte aan.

U bent hier