h

Zondag open: wens van de winkeliers in Oud-West?

18 oktober 2008

Zondag open: wens van de winkeliers in Oud-West?

De SP heeft geprotesteerd tegen de voorgestelde plan om de winkels in het stadsdeel de mogelijkheid te geven elke zondag open te zijn. Uit een enquête die de SP hield onder de winkeliers, bleek hier in de buurt onvoldoende draagvlak voor te zijn. Toch drukt het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel de zondagsopenstelling erdoor. Dinsdag 14 oktober werd er in de deelraad van Oud-West over dit onderwerp gedebatteerd.

In de stukken die voorafgaand aan de vergadering waren verspreid, werd geprobeerd de noodzaak van zondagsopening te onderbouwen. De keur van toeristische attracties in ons stadsdeel werd gekoppeld aan de wens het die toeristen naar de zin te maken. 'Autonome toeristische aantrekkingskracht' heet zoiets. De positieve impuls die dit zou geven aan horeca en detailhandel. Meer keuzevrijheid voor ondernemers en consumenten. Mooie argumenten dus, waar geen zinnig mens tegen kan zijn. B & W hadden nog niet officieel toestemming gegeven, maar ambtelijk zou er geen bezwaar zijn. De Kamer van Koophandel had laten weten positief te staan tegenover deze plannen, mits er voldoende draagvlak zou zijn bij de ondernemers.

Natuurlijk waren er wel burgers en ondernemers, die bezwaren hadden geuit. Zij maakten zich vooral zorgen over de zondagsrust, de verkeersaantrekkende werking, verhoogde parkeerdruk, openbare orde en veiligheid, en extra belasting van met name de kleine ondernemers. Om de bezwaren te inventariseren, is de SP met een enqute bij 300 winkels in Oud-West langsgegaan. Hieruit bleek dat er weinig draagvlak is onder de winkeliers (54% vindt zondagsopenstelling geen goed idee). Verder deugt volgens 81% het toerisme als argument niet en verwacht bijna tweederde van de ondernemers geen betere omzet te zullen draaien.

Op basis van het onderzoek vroeg de SP aan de portefeuillehouder en ook aan de andere fracties de zondagsopenstelling te laten varen. De portefeuillehouder was het hier niet mee eens. Hij had nu officieel groen licht van de centrale stad en een positief advies van de Kamer van Koophandel, waarin de voorwaarde van 'voldoende draagvlak' niet meer werd genoemd. Wel zegde hij toe via het bewonerspanel de mening van bewoners te zullen peilen. De andere fracties vonden in meerderheid dat een extra debatronde op zijn plaats was. Ook waren zij benieuwd naar het onderzoeksverslag van de SP. Dat is hen door de SP toegezegd.


 

U bent hier