h

Motie

27 november 2008

Motie

Motie derving korting verwerkingskosten Hoogrendement Centrale Afval Energie Bedrijf

Motie, ingediend in de vergadering van de deelraad van 27 november 2008 bij agendapunt 4, Algemene en financiƫe beschouwingen
derving korting verwerkingskosten Hoogrendement Centrale Afval Energie Bedrijf

Wij stellen voor dat de deelraad het volgende besluit neemt:

De raad van het Stadsdeel Centrum,

overwegende,

dat het Afval Energie Bedrijf van de gemeente Amsterdam op 29 april 2008 een nieuwe Hoogrendement Centrale had willen openen die bij de verwerking van afval elektriciteit opwekt;

dat het Afval Energie Bedrijf de opbrengsten van de opgewekte elektriciteit in mindering zou brengen op de prijs die het stadsdeel betaalt voor de verwerking van afval uit het centrum;

dat op 2 februari 2008 de as van de generator van de Centrale brak, zodat de opening niet door ging;

dat de as nog steeds stuk is, waardoor de HR Centrale nu per week 11.000 Megawattuur minder elektriciteit produceert, en waardoor bovendien de subsidie voor duurzaam gegenereerde stroom vervalt;

dat het Afval Energie Bedrijf heeft laten weten daarom de aan het stadsdeel in het vooruitzicht gestelde korting op de verwerkingskosten niet door te voeren, zolang de HR Centrale nog niet werkt;

dat de bewoners en ondernemers van ons stadsdeel er niets aan kunnen doen dat de as is gebroken;

dat de derving van elektriciteitsopbrengsten en subsidie kan worden aangemerkt als schade door gederfde winst, die op de leveranciers Fabricom GTI en Siemens zou kunnen worden verhaald, en het niet berekenen van de korting aan het stadsdeel als wanprestatie van het Afval Energie Bedrijf;

dat het dagelijks bestuur echter voorstelt een gedeelte van de gederfde korting te compenseren met een extra stijging van de afvalstoffenheffing voor de bewoners en ondernemers in het centrum;

besluit:

het dagelijks bestuur uit te nodigen:

I. aan burgemeester en wethouders opheldering te vragen waarom de financiƫe gevolgen van de asbreuk worden afgewenteld op het stadsdeel;

II. te onderzoeken of het stadsdeel de gederfde korting kan verhalen, rechtstreeks op de leveranciers van de HR Centrale, of wegens wanprestatie van het Afval Energie Bedrijf.

SP
Amsterdam Anders / De Groenen
Opheffen.Nu

U bent hier