h

Pak wachtgeldregeling wethouders aan

24 november 2008

Pak wachtgeldregeling wethouders aan

De SP vindt dat ex-wethouders en ex-raadsleden met wachtgeld verplicht moeten worden te solliciteren. Op dit moment hoeft dat nog niet: het riante wachtgeld wordt uitgekeerd zonder dat enige sollicitatieverplichting wordt opgelegd. SP-gemeenteraadslid Carlien Boelhouwer: "Net als andere werklozen moeten ook voormalige politici gewoon op zoek gaan naar een andere baan. Nu lijkt het er sterk op dat menigeen wel gelukkig is met het wachtgeld. Ze maken liever geld van de maatschappij op dan dat ze iets nuttigs voor deze maatschappij doen. Dat is schokkend."

Carlien Boelhouwer)

Uit een onderzoek van Het Parool blijkt dat de gemeente vorig jaar ruim tien miljoen euro wachtgeld heeft betaald aan politici en ambtenaren. Weliswaar is dat vijf miljoen minder dan in de jaren ervoor, maar het is nog altijd een heel groot bedrag. Ambtenaren die wachtgeld ontvangen vallen onder de gewone WW-regeling. Zij moeten dus verplicht solliciteren en die solicitaties bij controles overleggen. WW wordt maximaal twee jaar uitgekeerd. De wachtgelden van politici worden geregeld volgens de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). De APPA kent de sollicitatieplicht niet. De wachtgeldperiode kan zes jaar bedragen. De SP vindt dat dit moet veranderen. Boelhouwer: "Politici moeten net als ieder ander ervoor zorgen zo kort mogelijk op de zak van de gemeenschap te teren. Een sollicitatieverplichting en een kortere wachtgeldperiode helpen daarbij."

Dat de kosten voor het wachtgeld in Amsterdam zo hoog zijn, komt door de hoge salarissen van de politici en ook door het grote aantal bestuurders. Boelhouwer: "Het stadsdeelstelsel maakt niet alleen het bestuur ondoorzichtig, er komen ook veel extra kosten bij kijken. Kosten van alle bestuurders, griffies en dergelijk. Maar ook kosten van de uitgerangeerde of afgevoerde bestuurders. Ook dit is weer een goed argument om het aantal stadsdelen fors terug te dringen of nog beter om ze helemaal op te heffen." Binnenkort wordt in de Tweede Kamer een wetswijziging behandeld met betrekking tot lonen van bestuurders en politici. De SP zal bij dat debat er onder andere op aandringen politici voortaan ook een sollicitatieplicht op te leggen en de periode dat er wachtgeld kan worden ontvangen fors terug te brengen. Boelhouwer: "Door deze landelijke regels betaalt Amsterdam min of meer gedwongen vele miljoenen. Daarom moet wethouder Vos er ook bij het Rijk op aandringen om deze regels te veranderen. En tot die tijd kan ze wellicht een re-integratietraject voor deze voormalige politici opstellen."

U bent hier