h

Stadsdeelfonds moet rekening houden met groeiende wijken

30 december 2008

Stadsdeelfonds moet rekening houden met groeiende wijken

De systematiek van het stadsdeelfonds moet veranderen zodat in de toekomst stadsdelen met sterk groeiende wijken meer geld krijgen. Dit geld is hard nodig om te zorgen voor voldoende voorzieningen om de leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen. Nu is dit vooral in de groeikern van IJburg een probleem om te bekostigen door stadsdeel Zeeburg. Op initiatief van de SP zal wethouder Asscher de systematiek moeten aankaarten bij het overleg met de stadsdelen over de toekomstige financiering.

)

SP-gemeenteraadslid Laurens Ivens kaartte dit onderwerp aan nu blijkt dat de ontwikkeling van de sociale samenhang van IJburg op sommige plekken een probleem dreigt te worden. “Onder verantwoordelijkheid van de centrale stad worden er op IJburg gebouwen neergezet, maar het stadsdeel moet de sociale infrastructuur verzorgen. Met onvoldoende geld is dat lastig. Juist bij het ontstaan van een nieuwe wijk is het van belang dat voorzieningen als speelplaatsen en buurtcentra er zijn.”

Het probleem van IJburg dreigt op termijn ook te ontstaan bij de Zuidas als daar duizenden woningen opgeleverd gaan worden. Ivens: “Via het stadsdeelfonds wordt het geld over de stadsdelen verdeeld. Hierbij wordt teveel de nadruk gelegd op het inwonertal en te weinig op de behoefte aan sociale voorzieningen. Door het stadsdeelfonds rekening te laten houden met de behoeften in de verschillende wijken kunnen we gettovorming in nieuwe wijken voorkomen.” Een meerderheid van de gemeenteraad heeft op initiatief van de SP wethouder Asscher opgeroepen om in het voorjaar dit met de stadsdelen te bespreken om de verdeling van het geld efficinter te maken.

U bent hier