h

Nieuw project De Mirandastrook: waanzin

11 februari 2009

Nieuw project De Mirandastrook: waanzin

Bescheiden nieuwbouw langs de President Kennedylaan is prima. Maar de SP is tegen het uit de lucht gevallen megalomane nieuwbouwproject De Mirandastrook. En dan wil het dagelijks bestuur ook nog een groen imago behouden met een miljoenen verslindende verplaatsing van het zwembad.

Op maandag 26 januari, tijdens de informatieavond over De Mirandastrook, werd er een totaal nieuw projectbesluit gepresenteerd. Het nieuwe project behelst zoveel woningbouw dat het bestaande park zijn functie voor de omwonenden zal verliezen. Daarnaast was er teleurstelling voor hen die op nieuwe sportvoorzieningen hoopten. In een oplossing was al voorzien; het zwembad wordt verplaatst want dat is nu toch al te duur. De circa 80 aanwezige omwonenden werden met hun bezwaren afgescheept met "Dit is de opdracht van de politiek".

De SP Zuideramstel is van mening dat alle plannen echt van tafel moeten tot alles bekend is over de mogelijkheden met de terreinen van het Ford gebouw, Mirandapaviljoen en firma Prins. Verplaatsing geeft mogelijkheden voor meer groen langs de Amstel en het bestaande park kan onaangetast blijven. Daarnaast moet de deelraad zelf de nieuwe stedenbouwkundige randvoorwaarden vaststellen en zich niet slechts twee keuzes laten opdringen.

U bent hier