h

Nog steeds geen hulp voor klanten voedselbank

4 maart 2009

Nog steeds geen hulp voor klanten voedselbank

De SP wil van stadsdeel Centrum weten waarom bezoekers van de voedselbank nog steeds geen structurele hulp hebben gehad om uit de financiëe problemen te komen. Het stadsdeelbestuur beloofde vorig jaar dat de Blankenberg Stichting zou worden ingezet ter ondersteuning van klanten van de voedselbank. "Maar er is nog niemand van de stichting bij de voedselbank gesignaleerd", aldus SP-deelraadslid Nelly Duijndam.

Het aantal gebruikers van de voedselbank in Centrum blijft toenemen, net als elders in de stad. Bij de opening in januari 2007 werden er negen pakketten uitgedeeld, inmiddels zijn dat er zeventig. Portefeuillehouder Welzijn Wil Codrington beloofde vorig jaar dat zij alles in het werk zou stellen om de gezinnen, die van de voedselbank gebruik maken, te helpen. De afspraak was dat de Blankenberg Stichting naar de voedselbank zou gaan om de klanten bekend te maken met de financiëe regelingen waar zij aanspraak op kunnen maken. Daar lijkt vooralsnog niets van terecht te komen. SP-deelraadslid Duijndam: "Ik wil weten waarom de portefeuillehouder zo treuzelt. Deze mensen verkeren in acute nood, ze moet onmiddellijk actie ondernemen."

U bent hier