h

Buurten in Venserpolder: Te weinig voorzieningen voor jeugd

26 april 2009

Buurten in Venserpolder: Te weinig voorzieningen voor jeugd

Venserpolder is een kinderrijke buurt, maar voorzieningen voor de jeugd ontbreken. Dat bleek uit gesprekken met bewoners die SP'ers voerden toen zij met de Rooie Amsterdammer langs de deuren gingen in het huizenblok tussen de Albert Camuslaan en de Anatole Francesingel.

Uit de verhalen van bewoners bleek dat de meeste mensen met veel plezier in deze buurt wonen. Wel voelen de bewoners zich soms door het stadsdeel en de woningbouwcorporaties in de steek gelaten, vooral op het gebied van jeugdvoorzieningen. Een meisje van 6 dat met haar zus vis kwam kopen in de Albert Camuslaan: "We hebben hier alleen 'het Spinnewiel' maar dat is voor kleine kinderen." Ook voor jongeren tussen 16 en 23 jaar blijken voorzieningen te ontbreken. Twee bewoners zeiden onafhankelijk van elkaar dat ze geprobeerd hebben structureel sportactiviteiten te organiseren in de gymzaal in de buurt voor de jongeren die rond de winkels samenkomen. Beiden waren afgewimpeld door het stadsdeel.

Verder waren mensen niet te spreken over de staat van de portieken. De trappenhuizen stinken en zijn erg donker, wat een onprettig gevoel geeft. De woningbouwcorporatie reageert volgens de huurders slecht op klachten. Hoewel de binnenpleinen groen zijn wordt groen in de straat juist erg gemist. Auto's en zwerfvuil voeren daar de boventoon.

De SP zal de klachten uit de buurt meenemen, en de bewoners waar we kunnen ondersteunen om hun buurt te verbeteren.

U bent hier