h

Loodsen met groot machtsvertoon ontruimd

8 juli 2009

Loodsen met groot machtsvertoon ontruimd

Pelotons ME, politie te paard, de hondenbrigade, politieboten, een speciale eenheid duikers, een politiehelikopter. Met gigantisch machtsvertoon heeft het stadsdeelbestuur van Zeeburg de loodsen aan de Zeeburgerkade laten ontruimen. Maar sloop van de loodsen mag niet omdat hier vogels broeden. Kortom: volstrekt overbodig machtsvertoon. De SP is verbijsterd over dit machogedrag van een bestuur gericht tegen de bewoners van Zeeburg die zich inzetten voor een leefbare buurt.

Een dag eerder, op maandag 6 juli, hielden de bezetters van de loodsen nog een ludieke actie bij het stadsdeelkantoor. Met een touw met daaraan ruim 1500 ondertekende manifesten van buurtbewoners die de actie voor behoud van de loodsen steunden, werd een ketting gemaakt rond het stadsdeelkantoor. Deze manifesten waren door de actievoerders, buurtbewoners en de SP verspreid. Later werd aan het stadsdeelbestuur het lijk van een mus in een doodskistje aangeboden. Het vogeltje was uit zijn nest gevallen. Het bewijs dat er mussen nestelen in de loodsen.

De loodsen zijn ontruimd maar nog niet gesloopt. Waarschijnlijk mag er niet gesloopt worden tot begin november. Het machtsvertoon van de ME tegen de buurtbewoners was dan ook volstrekt overbodig. Het duurt nog maanden voor er een paal in de grond gaat. Die tijd had een verantwoordelijk stadsdeelbestuur kunnen gebruiken om naar de plannen te kijken. Tenslotte ligt er een monumentenaanvraag van het Cuypersgenootschap. Het Atelier van bouwmeesters heeft een gesprek gevraagd om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor behoud van de panden. Er zijn kansen om het historische gebouw te behouden en te gebruiken voor diverse buurtvoorzieningen. Maar dit stadsdeelbestuur wil niet eens kijken naar alternatieven die de buurt verbeteren. Het kiest blind voor de toezeggingen van een projectontwikkelaar.

De kans is nog steeds groot dat het stadsdeelbestuur wordt verslagen door een mus. Buurtorganisaties zijn bezig om de bouwvergunning van het Kopgebouw dat hier moet komen ongeldig te laten verklaren. Het laatste woord is nog niet gesproken. De SP zal de buurtbewoners en actievoerders blijven ondersteunen.

U bent hier