h

Assadaaka 'verdient' meer ruimte

12 september 2009

Assadaaka 'verdient' meer ruimte

In de visie van het stadsdeel op het welzijnswerk staat dat de inzet is gericht op het versterken van het vrijwilligersnetwerk in Zeeburg, de 'civil society'. Assadaaka, een vrijwilligersorganisatie die actief is in Zeeburg, heeft die visie goed begrepen. Dat wethouder Jan Hoek beweert dat het ambitieniveau van Assadaaka te hoog is, is volgens de SP het ontkennen van het werkelijke probleem; het gebrek aan buurthuizen in Zeeburg.

Assadaaka organiseert cursussen, voorlichtingsavonden en spreekuren. De 'sterkeren' helpen de 'zwakkeren' op niet-commercile basis, zoals het stadsdeel het graag ziet. SP-deelraadslid Helmie Bijleveld: "Het probleem is dat er meer behoefte is aan hulp dan er op dit moment gegeven wordt. Assadaaka wil hier gehoor aangeven en haar activiteiten uitbreiden. Dit kan niet omdat het gebrek aan ruimte dat niet toelaat." Daarnaast zijn er ook andere organisaties actief en het is terecht dat er wordt uitgegaan van een eerlijke verdeling.

Volgens Bijleveld is het de wethouder die zijn zelf geschreven visie niet helemaal lijkt te begrijpen. Daarin staat ook dat hulp en ondersteuning niet alleen moeten komen van de professionele organisaties. Het stadsdeel hecht veel waarde aan burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dit is wat Assadaaka en andere organisaties doen. Sterker nog, Assadaaka bereikt een groep mensen die andere organisaties niet of nauwelijks bereiken. Dit succes houdt verband met het feit dat het een niet-professionele en niet-commercile vereniging is.

Bovendien zegt het stadsdeel 'ruimte te scheppen' om het vrijwilligersnetwerk daadwerkelijk een stap verder te brengen. Dit vereist het creren van ruimte om (bewoners)initiatieven tot bloei te laten komen. Dat gaat soms letterlijk om het bieden van ruimte om (commercile) voorzieningen een kans te geven, tot het aanpakken van overbodige bureaucratie. Bijleveld: "Als dit 'verder brengen' betekent dat succesvolle vrijwilligersorganisaties moeten professionaliseren, dan stapt de wethouder wel erg gemakkelijk over zijn taak om letterlijk ruimte te bieden heen. Nu is er in Zeeburg welgeteld n buurthuis, dat is de Meevaart. Moet de conclusie dan niet zijn dat dat mischien een beetje weinig is?"

U bent hier