h

IJmeerverbinding kan ook Amsterdam kansen bieden

18 november 2009

IJmeerverbinding kan ook Amsterdam kansen bieden

Amsterdam moet de kansen grijpen die een IJmeerverbinding met Almere biedt voor het openbaar vervoer in de stad. Dat zegt SP-raadslid Laurens Ivens: "Een betere verbinding met Almere kan een stimulerend effect hebben op het openbaar vervoer in de stad, en omgekeerd. Deze nieuwe verbinding moet dan ook niet los gezien worden van een eventuele metroverbinding tussen IJburg en Centraal Station, een doorgetrokken metro 50 of een Noord-Zuidverbinding."

De regering ziet twee mogelijkheden om het openbaar vervoer tussen Almere en Amsterdam te verbeteren: via een nieuwe IJmeerverbinding of via de huidige Hollandse Brug. De IJmeerverbinding leidt tot hoge kosten, maar biedt ook veel kansen om het openbaar vervoer te stimuleren. Nadeel is dat de verbinding van grote invloed is op het milieu in het IJmeer. Als gekozen wordt voor een brug zal bovendien het uitzicht van veel omwonenden en waterliefhebbers geschaad worden. De SP is daarom voorstander van een tunnel.

Wethouder Van Poelgeest gaat zich op verzoek van de SP en gesteund door de rest van de raad in het overleg met het Rijk en de gemeente Almere nu extra stevig inzetten voor de Amsterdamse reizigers. Via een ingewikkelde werkmaatschappij gaan deze overheden nu samen met private partijen een voorstel voor beter openbaar vervoer uitwerken. Ivens: "Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn een recept voor vertraging. Maar nu hebben we in ieder geval de Amsterdamse afgevaardigde een duidelijke taak hierbij gegeven."

U bent hier