h

Mondelinge vragen

25 november 2009

Mondelinge vragen

Mondelinge vragen asbest in projectgebied Twiske Zuid

In april 2006 stelde de SP-fractie vragen over werkzaamheden van een hoveniersbedrijf op het terrein van het toekomstige Twiske Zuid, waarvan bekend was dat het vervuild was met asbest. Het hoveniersbedrijf verwijderde er struiken en ander opschot en verhakselde dat ter plaatse.
Omwonenden waren daar, wat de SP betreft terecht, ongerust om. De portefeuillehouder verzekerde in antwoord op onze vragen dat zij geen enkel gevaar hadden gelopen en dat voldoende voorzorgsmaatregelen waren genomen om verspreiding van asbestdeeltjes tegen gaan. Deze week werd echter bekend dat de rechter het stadsdeel een boete van 10.000 euro heeft opgelegd voor zijn handelswijze op het genoemde terrein. De SP-fractie heeft daar de volgende vragen over:

1. Waarvoor precies heeft de rechter het stadsdeel een boete van 10.000 euro opgelegd?
2. Is de portefeuillehouder er nog steeds van overtuigd dat er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen voordat de werkzaamheden op het terrein begonnen? Zo ja, hoe is dat te rijmen met het oordeel van de rechter?
3. Veel grond in Amsterdam-Noord is vervuild. Wat gaat de portefeuillehouder veranderen aan het stadsdeelbeleid om de veiligheid van bewoners van Noord te waarborgen en te voorkomen dat situaties als die in Twiske Zuid zich opnieuw voordoen?

U bent hier