h

Motie

26 november 2009

Motie

Onderzoek naar functioneren stadsdeel t.a.v. failissement IJsterk

motie, ingediend in de vergadering van de deelraad van 26 november 2009
bij Debat over IJsterk
(onderzoek naar het functioneren Stadsdeel Centrum bij faillissement IJsterk)

Wij stellen voor dat de deelraad het volgende besluit neemt:

De raad van het Stadsdeel Centrum,

Constaterende,
dat 6 november 2009 het faillissement is uitgesproken van Stichting IJsterk ;
dat op 9 december 2008 duidelijk was dat Stichting Welzijn IJsterk afkoerste op een negatief resultaat 2008 ;
dat eind april 2009 al duidelijk was dat er grote onoverkomelijke financiƫe problemen waren ;
dat op 13 juli 2009 Stichting Welzijn IJsterk al technisch failliet was ;
dat Stadsdeel Centrum er steeds van uitgegaan is dat Stichting Welzijn IJsterk zelf de problemen kon oplossen ;
dat nog op 15 september 2009 het dagelijks bestuur ingrijpen niet nodig vond ;
dat het dagelijks bestuur de garantie heeft gegeven dat er geen activiteiten stoppen tot 1 januari 2010;

tevens constaterende,
dat het afgelopen jaar laagdrempelige goedkope activiteiten, zoals kinderinloop gestaakt zijn ;
dat vanaf 6 november een groot deel van de cursussen is gestaakt ;
dat cursisten geen geld terug krijgen ;
dat in sommige gevallen cursisten extra geld inbrengen om de docenten, die door willen gaan te betalen ;

overwegende,
dat het vermoeden bestaat dat Stadsdeel Centrum in een eerder stadium had kunnen ingrijpen teneinde te voorkomen dat gebruikers, medewerkers, docenten en partners van Stichting Welzijn IJsterk de dupe worden van het falend beleid van deze stichting ;
dat het vermoeden bestaat dat Stadsdeel Centrum in een eerder stadium had kunnen ingrijpen teneinde te voorkomen dat de kwaliteit van het welzijnswerk in Stadsdeel Centrum in gevaar zou komen ;
dat het onderzoek van een curator toch in de eerste plaats gericht is op de afwikkeling van het faillissement ;
dat er tot op de bodem uitgezocht moet worden hoe het zover heeft kunnen komen met IJsterk, en waarom Stadsdeel Centrum als subsidiegever niet eerder heeft ingegrepen ;
dat daarvoor een afzonderlijk onafhankelijk onderzoek nodig is, dat gedaan moet worden door onafhankelijke deskundigen eventueel aangevuld met n of twee raadsleden ;

besluit:

een onderzoekscommissie in te stellen bestaande uit onafhankelijke deskundigen en n of twee raadsleden, die tot op de bodem uitzoekt wat de rol is geweest van Stadsdeel Centrum in het faillissement van Stichting Welzijn IJsterk en of het stadsdeel niet eerder had kunnen ingrijpen.

J.M. Bruggeman
Y. Alkema
N. Duijndam
A. Niessen
F. Reudler Talsma
(SP en D66)

U bent hier