h

SP doet mee in Zuid

16 november 2009

SP doet mee in Zuid

Ook de inwoners van het nieuw te vormen stadsdeel Zuid kunnen in de deelraadsverkiezingen van volgend jaar maart SP stemmen. Daarmee kiezen zij voor een eerlijker woonbeleid, betere zorg op wijkniveau en voor meer buurtcentra, volgens SP-lijsttrekker Roya Moayyed: "De stadsdeelbesturen van Oud-Zuid en Zuideramstel hebben op sociaal gebied veel laten liggen. Juist die zaken gaan wij de komende vier jaar oppakken."

Deelname van de SP aan de verkiezingen in het nieuwe stadsdeel Zuid betekent voor de inwoners van het huidige Oud-Zuid dat zij voor het eerst sinds jaren weer op de socialisten kunnen stemmen. Dat maakt de SP-kandidaten extra gemotiveerd. Moayyed: "Zuid is klaar voor de SP en de SP is klaar voor Zuid. Het is hoog tijd dat onze frisse wind zowel door de buurten van Zuideramstel als de buurten van Oud-Zuid gaat waaien."

Samen met Roya Moayyed, Marcel Koldewijn, Tomas Wiewel, Fred Gersteling, Goli Abdurahman en Gosse Woudenberg zal de SP zich inzetten voor meer sociale woningbouw ook op de Zuid-as, toegankelijkheid voor voorzieningen voor iedereen zoals een bibliotheek ook in de Rivierenbuurt. Armoedebestrijding en een betere leefomgeving door ondermeer aanpak van horecaoverlast, meer buurtvoorzieningen voor jongeren en een veiliger verkeer voor fietsers.

U bent hier