h

Stop druk gemeente op vrijwilligerswerk

27 november 2009

Stop druk gemeente op vrijwilligerswerk

De SP wil dat de gemeente onmiddellijk stopt met het onder druk zetten van organisaties die vrijwilligers met een uitkering in hun bestand hebben. Sinds kort verplicht de gemeente Amsterdam organisaties waar vrijwilligers met een bijstandsuitkering werken dit vrijwilligerswerk om te zetten in een zogeheten vrijwilligerstraject. Organisaties die dat niet doen, lopen het risico hun vrijwilligers kwijt te raken.

Organisaties die jarenlang hebben bemiddeld tussen vrijwilligers en activiteiten worden door de Dienst Werk en Inkomen (DWI) benaderd. Wanneer zij vrijwilligers in hun bestand hebben die ook een uitkering ontvangen, moeten zij deze mensen opnemen in een door Pantar begeleid traject. Onderdeel van dit traject is het bijhouden van absentie en het samen met Pantar voeren van een beoordelingsgesprek met de vrijwilliger vier maal per jaar. Ongeoorloofde absentie kan gevolgd worden door een strafkorting op de uitkering.

Als de organisaties niet meewerken heeft dat gevolgen voor de vrijwilliger en de organisatie, zo valt te lezen in de brief van DWI aan de organisaties. De SP vindt dit volkomen in strijd met de visie van de gemeente over vrijwilligerswerk. Daarin staat dat vrijwilligersorganisaties volledige ondersteuning en waardering verdienen. Een aantal organisaties, waaronder de voedselbank en hospice Kuria, die gebruik maken van vrijwilligers hebben aangegeven niet te zullen meewerken. Ze vrezen vrijwilligers te verliezen. SP-raadslid Maureen van der Pligt wil dat het college onmiddellijk ophoudt met deze nieuwe lijn, en zij vraagt het college met klem excuses aan te bieden aan de organisaties die op deze manier benaderd zijn.

Lees ook het bericht in Het Parool

U bent hier