h

Bewoners en SP tegen parkeergarage Churchilllaan

14 december 2009

Bewoners en SP tegen parkeergarage Churchilllaan

De SP is tegen de voorgenomen bouw van een parkeergarage onder de Churchilllaan. Daarom is de SP in Zuid in gesprek gegaan met de bewoners rondom de Churchilllaan / Muzenplein. De bewoners willen zich beter gaan organiseren om de plannen van de deelraad voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage van 300 plaatsen tegen te gaan. De SP zal hen hierbij waar nodig ondersteunen.

Bij het draagvlakonderzoek dat de deelraad onlangs onder bewoners heeft georganiseerd, hebben de bewoners de nodige bedenkingen. Een meerderheid van iets meer dan 40 procent bleek voor het plan van de deelraad, maar de vraagstelling was erg suggestief. Sowieso ontbreken goede argumenten van het stadsdeel voor de bouw van de garage.

De garage moet onder meer gefinancierd worden uit een tariefstijging van 25 procent voor bovengronds parkeren, terwijl het met de huidige parkeerdruk in deze buurt reuze meevalt. Bovengronds verdwijnen er met de komst van de garage geen parkeerplaatsen om de openbare ruimte leefbaarder te maken. Verder vrezen de bewoners dat juist door de garage meer verkeer zal worden aangetrokken en dat het aanzicht van de Churchillaan als onderdeel van Plan Zuid van Berlage naar de knoppen gaat. Daarnaast zijn er alternatieven, zoals P9 bij de RAI aan de Wielingenstraat waar bewoners mogen parkeren en bijna altijd plaats is. Het parkeergebied voor de vergunninghouders zou zelfs naar het westen toe uitgebreid kunnen worden, want in dat stuk van de buurt is genoeg plaats. Maar hier luistert VVD-wethouder Slettenhaar helaas niet naar.

Het probleem van de parkeergarage heeft al geruime tijd de aandacht van de SP. Met de bewonersgroep houden we intensief contact en zullen hen waar nodig ondersteunen. Graag neemt de SP na de verkiezingen zitting in de stadsdeelraad Zuid. De parkeerdruk neemt in grote delen van Zuid overigens wel toe en moet zeker verminderen om de leefbaarheid van diverse buurten in stand te houden. Dit kan bijvoorbeeld door aan de rand van de stad grote parkeerplaatsen te realiseren met snelle en comfortabele OV-verbindingen.

U bent hier